Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika

Cíle předmětu

Zvládnutí základní metodologie PRA.

Povinná literatura

Briš; Metody a prostředky pro analýzu rizika a spolehlivosti, Skriptum pro studium v doktorských programech, projekt TEMPUS S-JEP 7689 TTRIMM VŠB-TU Ostrava,1997.
Briš R., Aplikovaná matematika, 2003, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, VŠB – Technická univerzita Ostrava, ISBN 80-248-0313-5 .
Misra K.B.; Reliability Analysis and Prediction, Elsevier 1992, ISBN 0-444-89606-6.
Barlow,R.E.- Proschan,F.:Mathematical Theory of Reliability, SIAM 1996, ISBN-89871-369-2.
Hurt J.: Teorie spolehlivosti, MFF UK Praha 1984.

Doporučená literatura

Fleming T.R., Harrington D.P.: Counting Processes and Survival Analysis,
Wiley 1991, ISBN 0-471-52218-X
Modares M.; What Every Engineer Should Know About Reliability and Risk
Analysis, Dekker 1993 ISBN 0-8247-8958-X.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-6401
Zkratka MTSAR
Název předmětu česky Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika
Název předmětu anglicky Mathematical Methods and Tools for Reliability and Risk Analysis
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Briš, CSc.