Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Statistické metody v inženýrské praxi

Cíle předmětu

Cílem je naučit posluchače základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur v inženýrských aplikacích, za použití statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Povinná literatura

Briš R., Litschmannová M.,STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2004
Likeš J.,Machek J.: Počet pravděpodobnosti, SNTL 1981
Likeš J.,Machek J.: Matematická statistika, SNTL 1983
Box G.E.P, Hunter W.G, Hunter J.S.: Statistics for experimenters, Wiley 1978
Antoch J., Vorlíčková D.: Vybrané metody statistické analýzy dat, ACADEMIA PRAHA 1992

Doporučená literatura

Likeš J.,Machek J.: Matematická statistika, SNTL 1983
Hebák P.,Hustopecký J.: Průvodce moderními statistickými metodami, SNTL 1990


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-6403
Zkratka SMIP
Název předmětu česky Statistické metody v inženýrské praxi
Název předmětu anglicky Basic Methods of Statistical Data Analysis in Practice
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Briš, CSc.