Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Klasické a kvantové metody Monte Carlo

Cíle předmětu

Porozumět principu metod Monte Carlo, zvládnout základní algoritmy klasických a kvantových metod Monte Carlo a umět je aplikovat při řešení jednoduchých úloh materiálové vědy.

Povinná literatura

[1] I. Nezbeda, J. Kolafa, M. Kotrla, Úvod do počítačových simulací metodou molekulární dynamiky a Monte Carlo, Karolinum, Praha 1998.

Doporučená literatura

[3] A. Malijevský, Úvod do statistické termodynamiky, VŠCHT, Praha.
[4] J. Kvasnica, Statistická fyzika, Academia, Praha 1983.
[5] J. Formánek, Úvod do kvantové teorie, Academia, Praha 1983.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-6405
Zkratka KKMM-C
Název předmětu česky Klasické a kvantové metody Monte Carlo
Název předmětu anglicky Classical and Quantum Monte Carlo Methods
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.