Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikovaná lineární algebra

Cíle předmětu

V kurzu se posluchači seznámí s tím, jak se základní pojmy lineární algebry užívají při popisu technických problémůa zpracování informací, s jejich vlastnostmi, klasifikací, se speciálními maticemi, jejichž vlastnosti se využívají při řešení různých problémů, s rozklady matic, se spektrálními charakteristikami matic a s maticovými funkcemi.

Povinná literatura

Z. Dostál: Lineární algebra, VŠB-TU Ostrava 2000.
Dianne P. O'Leary, Scientific Computing with Case Studies, SIAM, Philadelphia 2009

Doporučená literatura

L. Motl, M. Zahradník, Používáme lineární algebru. Karolinum, Praha 2003.
K. Výborný, M. Zahradník, Používáme lineární algebru. Karolinum, Praha 2004.
S. Míka: Numerické metody algebry, SNTL 1985.


Kód470-6501
ZkratkaALA
Název českyAplikovaná lineární algebra
Název anglickyApplied Linear Algebra
Garantprof. RNDr. Dostál Zdeněk, DSc.
Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Jazyk výukyangličtina, čeština