Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Iterační metody

Cíle předmětu

Cíle předmětu: iterační metody
Naučit se používat různé typy iteračních metod pro řešení úloh lineárních i nelineárních soustav. Pochopit základní myšlenky i některé nejnovější výsledky daného oboru.

Povinná literatura

C.T. Kelley, Iterative Methods for Linear and Nonlinear Equations, SIAM, Philadelphia 1995, http://www.siam.org/catalog/mcc12/kelley.htm
B. Barrett et al.: Templates for the solution of linear systems, SIAM, Philadelphia 1993, http://www.siam.org/catalog/mcc01/barrett.htm

Doporučená literatura

O. Axelsson: Iterative Solution Methods, Cambridge University Press, 1994 Werner C. Rheinboldt: Methods for Solving Systems of Nonlinear Equations, SIAM, Philadelphia 1998, http://www.siam.org/catalog/mcc02/cb70.htm


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-6506
Zkratka IMD
Název předmětu česky Iterační metody
Název předmětu anglicky Iterative Methods
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.