Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vybrané kapitoly z matematiky

Cíle předmětu

Po absolvování kursu bude student rozumět modelovým diferenciálním rovnícím, bude znát základní metody aproximace řešení PDR, variačních rovnic a nerovnic, bude rozumět jejich abstraktní struktuře a bude mít přehled o metodách jejich řešení. Bude také chápat význam těchto pojmů pro řešení vybraných aplikačních úloh.

Povinná literatura

K.Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. Academia, Praha 1999. ISBN: 80-200-0714-8

Doporučená literatura

S. Míka, A. Kufner, Parciální diferenciální rovnice I, SNTL, Praha, 1983


Kód470-8341
ZkratkaVKM
Název českyVybrané kapitoly z matematiky
Název anglickySelected Chapters from Mathematics
Garantprof. RNDr. Dostál Zdeněk, DSc.
Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Jazyk výukyangličtina, čeština