Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Speciální metody analýzy dat

Cíle předmětu

Tento předmět lze považovat za multidisciplinární předmět na pomezí statistiky a informatiky. Jeho cílem je rozšíření základních znalostí statistických metod, které studenti získali v rámci předmětu 541-0181/01 – Statistika (ST) a/nebo 548-0093/01 – Kvantitativní metody v geografii, a to zejména směrem k vyspělým statistickým metodám používaným v technické praxi v kombinaci se speciálními počítačově orientovanými postupy.
Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni efektivně posoudit vlastní data, zvolit pro jejich základní analýzu vhodný model, ověřit jeho použitelnost a dosažené výsledky správně interpretovat v kontextu s praktickým zaměřením úlohy.

Povinná literatura

Briš R., Litschmannová M.,STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2004.
Briš, R., Litschmannová M.: STATISTIKA II., 2007 Ostrava:VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1482-7 , elektronické skriptum.

Doporučená literatura

Likeš J., Cyhelský L.Hindls R.; Úvod do statistiky a pravděpodobnosti, 1994, VŠE Praha, ISBN 80-7079-028-8.
Likeš J., Machek J., Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1981.
Likeš J., Machek J., Matematická statistika, SNTL Praha 1983.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-8542
Zkratka SMAD
Název předmětu česky Speciální metody analýzy dat
Název předmětu anglicky Special Methods of Data Analysis
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Briš, CSc.