Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematická analýza II

Cíle předmětu

V předmětu se student seznámí se základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými ke tvůrčí aplikaci diferenciálního a integrálního počtu reálných funkcí více proměnných.

Povinná literatura

B. Budinský, J. Charvát: Matematika II. SNTL, Praha 1990
J. Charvát, M. Hála, V. Kelar, Z. Šibrava: Příklady k Matematice II, ČVUT, Praha 1999

Doporučená literatura

Další prameny
J. Brabec, B. Hrůza: Matematická analýza II. SNTL, Praha 1986
P. Burda, J. Doležalová: Cvičení z matematiky IV (skripta VŠB-TUO)
N. Častová a kol.: Cvičení z matematiky III (skripta VŠB-TUO)
V. Dobrovská, K. Stach: Matematika II (Diferenciální počet funkce jedné a více proměnných). (skripta VŠB-TUO)
D. Píšová, E. Gardavská: Diferenciální počet funkcí více proměnných. (skripta VŠB-TUO)
K. Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky. SNTL Praha
W. Rudin: Principles of Mathematical Analysis. McGraw-Hill Book Company, New York 1964


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-8722
Zkratka MA2NT
Název předmětu česky Matematická analýza II
Název předmětu anglicky Mathematical Analysis II
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.