Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematická analýza II

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je zvládnutí základů diferenciálního a integrálního počtu reálných funkcí více reálných proměnných.

Povinná literatura

J. Kuben, Š. Mayerová, P. Račková, P. Šarmanová: Diferenciální počet funkcí více proměnných, http://mi21.vsb.cz/modul/diferencialni-pocet-funkci-vice-promennych

P. Vodstrčil, J. Bouchala: Integrální počet funkcí více proměnných, http://mi21.vsb.cz/modul/integralni-pocet-funkci-vice-promennych

Doporučená literatura

B. Budinský, J. Charvát: Matematika II. SNTL, Praha 1990
J. Charvát, M. Hála, V. Kelar, Z. Šibrava: Příklady k Matematice II, ČVUT, Praha 1999


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-8723
Zkratka MA2AVAT
Název předmětu česky Matematická analýza II
Název předmětu anglicky Mathematical Analysis II
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.