Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Počítačové modelování

Cíle předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen:
- Aktivně využívat nové pojmy z oblasti počítačového modelování, které jsou nezbytné k pochopení moderních výpočetních metod.
- Řešit základní inženýrské úlohy z oblasti mechaniky pomocí MKP.
- Aplikovat různé diskretizační techniky k numerickému řešení vybraných úloh z technické praxe.

Povinná literatura

[1] LENERT, J. Úvod do metody konečných prvků. Ostrava 1999: VŠB-Technická univerzita Ostrava. p. 110. ISBN 80-7078-686-8.
[2] COOK R. D., MALKUS D.S., PLESHA M.E., WITT R.J. CONCEPTS AND APPLICATIONS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS. 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719, ISBN 0-471-35605-0.
[3] KOZUBEK, T., BRZOBOHATÝ, T., HAPLA, V., JAROŠOVÁ, M., MARKOPOULOS, A. Lineární algebra s Matlabem, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/linearni-algebra-s-matlabem.

Doporučená literatura

[1] REDDY, J. N. An introduction to the finite element method. 2nd Edition. McGraw-Hill, 1993.
[2] BLAHETA, R. Matematické modelování a metoda konečných prvků, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/matematicke-modelovani-metoda-konecnych-prvku-numericke-metody-2


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-8725
Zkratka PM AVAT
Název předmětu česky Počítačové modelování
Název předmětu anglicky Computer Modelling
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.