Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Statistika

Cíle předmětu

- zvládnutí statistických procedur s PC pomocí vhodného software,
- porozumění principům práce s daty,
- porozumění přilehlé teorii,
- schopnost aplikace statistických metod při analýze vlastních dat (např. zpracování závěrečných prací, atd.)

Povinná literatura

[1]BRIŠ R., LITSCHMANNOVÁ M.,STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2004.
[2]BRIŠ R., LITSCHMANNOVÁ M. (2007), STATISTIKA II., E-learningový prvek pro podporu výuky odborných a technických předmětů, v rámci projektu CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326, VŠB TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1482-7 , dostupné z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FEI/STA2/
[3]LITSCHMANNOVÁ, M. (2012), Úvod do statistiky, skripta, dostupné z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky
[4]LITSCHMANNOVÁ, M. (2012), Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, skripta, dostupné z: http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti

Doporučená literatura

[1]LIKEŠ J., MACHEK J., Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1981.
[2]LIKEŠ J., MACHEK J., Matematická statistika, SNTL Praha 1983.
[3]LIKEŠ J., CYHELSKÝ L. HINDLS R.; Úvod do statistiky a pravděpodobnosti, 1994, VŠE Praha, ISBN 80-7079-028-8.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-8726
Zkratka STA AVAT
Název předmětu česky Statistika
Název předmětu anglicky Statistics
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Briš, CSc.