Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modelování elektromagnetických polí

Cíle předmětu

Cílem kurzu je naučit se matematicky modelovat elektromagnetická pole a řešit je moderními numerickými metodami.
Postupně si na typových příkladech ukážeme řešení pole elektrostatického, magnetostatického a elektromagnetického
záření. Důraz bude kladen na pochopení principů metod konečných prvků (MKP), hraničních prvků (MHP) a jejich efektivní
použití nebo kombinace.

Povinná literatura

D. Lukáš - Matematické modelování elektromagnetických polí. Skripta VŠB-TU Ostrava, srpen 2011.
M. Křížek - Mathematical and Numerical Modelling in Electrical Engineering. Kluwer Academic Publishers 1996.
J. Schoeberl - Numerical Methods for Maxwell's Equations. Lecture Notes of Kepler University in Linz, 2005.

Doporučená literatura

P. Monk - Finite Element Methods for Maxwell's Equations. Oxford University Press, 2003.
O. Steinbach, S. Rjasanow - The Fast Solution of Boundary Integral Equations.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-8745
Zkratka MEPNT
Název předmětu česky Modelování elektromagnetických polí
Název předmětu anglicky Modeling of Electromagnetic Fields
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.