Skip to main content
Skip header

Safety System Reliability

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code030-0006/01
Number of ECTS Credits Allocated5 ECTS credits
Type of Course Unit *Choice-compulsory
Level of Course Unit *Second Cycle
Year of Study *First Year
Semester when the Course Unit is deliveredSummer Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
DUD20prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Summary
Fundamentals of theory of reliability, numeric characteristics of reliability,
their significance and determination. Failure categorisation, system
reliability calculation. Requirements for safety system reliability, methods of
reliability increasing. Human factor and its reliability, man-machine relation.
Learning Outcomes of the Course Unit
By completing the course students acquire basic knowledge of reliability theory. Student understands the importance of evaluating the reliability of safety systems and the reliability of human operators in man-machine relation. Student can analyse and evaluate safety systems in terms of reliability and propose appropriate remedial measures.
Course Contents
1 Fundamentals of reliability theory
1.1 Terms and concepts of reliability
1.1.1 Definition of basic concepts
1.1.2 Numerical characteristics of reliability
1.1.3 Repaired and non-repaired item
1.1.4 Methods of reliability improving
1.2 Reliability of the element and system
1.2.1 Repaired and non-repaired item
1.2.2 Repaired and non-repaired system
1.2.3 Methods for determining the reliability of element and system
Test methods
Computational methods
System structure
Reliability models of the systems
Two-state series parallel systems
Reliability of systems with the general structure
Reliability of multi-states systems
Using of Markov processes for reliability evaluation
Monte Carlo Statistical modelling
1.3 Increasing the reliability by redundancy
1.4 Fundamentals of fault diagnostics
1.5 Economic aspects of reliability
2 Human Reliability
2.1 Behaviorists approach
2.2 Cognitive approach
2.3 Fuzzy model
Recommended or Required Reading
Required Reading:
Mykiska A.: Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Skripta ČVUT-SF 2004
Novák, M. – Šebesta V. – Votruba Z.: Bezpečnost a spolehlivost systémů. Skripta ČVUT-DF 2001.
Skřehot, P. a kol.: Prevence nehod a havárií. 2. díl: Mimořádné události a prevence nežádoucích následků. Kapitola 5.3 až 5.5. Praha, VÚBP, v.v.i. 2009.
Škvarka, P.: Spoľahlivost v jadrovej energetike. Bratislava, Alfa 1990.
Mykiska, A.: Spolehlivost technických systémů. Praha, ČVUT 1998.
Skřehot, P. Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému pomocí analýz úkolů. Praha, VÚBP, v.v.i. 2008.ISBN 978-80-86973-22-7. Dostupné online: http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/posuzovani_spolehlivosti.pdf
Ušakov, I.A. a kol.: Příručka spolehlivosti v radioelektronice a automatizační technice. SNTL Praha 1989.
Hlavička, J.: Diagnostika a spolehlivost. (Skripta ČVUT Praha). Praha, ČVUT 1998.
Reif,J. - Kobeda Z.: Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti. ZUP Plzeň, 2000.
Pauknerová Daniela a kolektiv: Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha, GRADA 2006. ISBN: 80-247-1706-9. (zejména kapitoly 3. a 4.)
ČSN EN 60300 Management spolehlivosti.
ČSN IEC 60300-3-1 Management spolehlivosti – Část 3-1: Pokyn k použití – Techniky analýzy spolehlivosti – Metodický pokyn.
ČSN EN 61511 Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů.
Kotek, L. – Vohralíková, M. Jak zvyšovat spolehlivost lidské obsluhy. In: AUTOMA 5/2008.str. 26-28. Dostupné online: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=37315
Flegl, R.: Zvyšování spolehlivosti lidského činitele metodou Poka-Yoke. Dostupné online: http://d.nipax.cz/CQR/publications/Soudobe_Trendy_JR/Flegl_Zvy%9Aov%E1n%ED%20spolehlivosti%20%20metodou%20Poka-yoke.pdf
Planned learning activities and teaching methods
Lectures, Tutorials
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
Exercises evaluation and ExaminationCredit and Examination100 (100)51
        Exercises evaluationCredit35 (35)3
                ProjectProject15 2
                Written examWritten test4 0
                Written exam 2Written test6 0
                Written exam 3Written test10 1
        ExaminationExamination65 (65)3
                Written examinationWritten examination20 1
                Written examination - Other task type15 1
                OralOral examination30 1