Flood Protection

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code050-0018/01
Number of ECTS Credits Allocated3 ECTS credits
Type of Course Unit *Choice-compulsory
Level of Course Unit *Second Cycle
Year of Study *First Year
Semester when the Course Unit is deliveredSummer Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
ADA14doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
MAL282Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Summary
Learning Outcomes of the Course Unit
Student knows identify particular elements system flood control, gained piece of knowledge generalize and modify practically. Further knows interpreted knowledge about functioning analogical suits abroad.
Course Contents
1. Opening to the problems
2. Generally about inception and process flood and
3. Universal specifications protection from and on flood in territory.
4. Law, technical and methodical regulations for flood control
5. Deluge plan
6. Law, technical and methodical regulations for protection for negotiation flood
7. Principle projection and realization technical steps at flood control (dike, reservoir, etc ..)
8. Case study to flood control
9. Fundamentals realization rescue, liquidating and recovery service at flood
10 Case study to rescue, liquidating and recovery work at flood
Recommended or Required Reading
Required Reading:
- JHA, Abhas K,BLOCH, Robin, LAMOND Jessica. Cities and Flooding - A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the 21st Century. International Bank for Reconstruction and Development. Washington, 2012. 638 s. ISBN (electronic): 978-0-8213-9477-9.
- Adamec, V. a kol.: Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva, Knižnice SPBI, Ostrava, 2012, 144 s., ISBN: 978-80-7385-118-7
- Šenovský, M.; Adamec, V.; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém. Knižnice SPBI Ostrava, 2005. ISBN:80-86634-65-5. 157 stran.
- Václavík, V.: Přednášky k předmětu Protipovodňová ochrana
- Václavík, V.: Účelové nádrže a rybníky
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Prováděcí, technické a metodické pokyny k ochraně před povodněmi
- JHA, Abhas K,BLOCH, Robin, LAMOND Jessica. Cities and Flooding - A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the 21st Century. International Bank for Reconstruction and Development. Washington, 2012. 638 s. ISBN (electronic): 978-0-8213-9477-9.
- Adamec, V. a kol.: Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva, Knižnice SPBI, Ostrava, 2012, 144 s., ISBN: 978-80-7385-118-7
- Šenovský, M.; Adamec, V.; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém. Knižnice SPBI Ostrava, 2005. ISBN:80-86634-65-5. 157 stran.
- Václavík, V.: Přednášky k předmětu Protipovodňová ochrana
- Václavík, V.: Účelové nádrže a rybníky
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Prováděcí, technické a metodické pokyny k ochraně před povodněmi
Recommended Reading:
- DIRECTIVE 2007/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks
- Šenovský, M., Adamec, V., Vaněk, M.: Bezpečnostní plánování, SPBI Spektrum, 2006,ISBN: 80-86634-52-4
- Šenovský, M., Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, 97 stran, ISBN: 80-86634-55-8
- Hodnotící zprávy k povodním
- DIRECTIVE 2007/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks
- Šenovský, M., Adamec, V., Vaněk, M.: Bezpečnostní plánování, SPBI Spektrum, 2006,ISBN: 80-86634-52-4
- Šenovský, M., Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, 97 stran, ISBN: 80-86634-55-8
- Hodnotící zprávy k povodním
Planned learning activities and teaching methods
Lectures, Individual consultations, Other activities
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
ExaminationExamination100 51