Skip to main content
Skip header

World and National History I.

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code711-0204/15
Number of ECTS Credits Allocated2 ECTS credits
Type of Course Unit *Choice-compulsory
Level of Course Unit *First Cycle
Year of Study *
Semester when the Course Unit is deliveredWinter, Summer Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
BIO20Mgr. Jindra Biolková, CSc.
CER49PhDr. Svatomír Černín
JEM03doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Summary
In the course, historical approach is applied as an essential process in getting to know evolutionary processes in the society, at the same time interdisciplinary links are respected mainly in the areas of anthropology, historical demography, psychology and sociology. Emphasis is put on placing national history in European context and on explanation of relations of history of European countries with extraeuropean history
Learning Outcomes of the Course Unit
Obtaining view of stages of historical evolution of the world and national community, understanding of mutual incidence and influence on world and national events in the process of undergoing evolution of human society.

Course Contents
1.Introduction to the course, recommended literature, problem of interpretation of history
2.History of the Czech statehood until the creation if Czechoslovakia
3.Development of the First republic in the context of the European history
4.National aspects in history and their current consequences
5.Violence as an instrument of changes in power relations, authoritarian and totalitarian systems
6.Causes of the World War II, pacifism, politics of appeasement, USSR-Germany treaty
7.World War II, invasion of Poland, battle over England, the Great Patriotic War
8.The U.S. in the period of the World War II, cooperation and conflicts of the Big Three
9.Collaboration, politics of ‘lesser of two evils’, resistance action in the history of the 20th Century
10.Issues of post-war development and the world context
11.Political tribunals in Czechoslovakia in the historical context of people-democratic countries
12.The establishment of elites and their development in the second half of the 20th century
13.1968, normalization
14.World history of the second half of the 20th Century

Recommended or Required Reading
Required Reading:
Prosím doplnit literaturu
Honzák,F.-Pečenska,M.- Vlčková, J.: Evropa v proměnách století. Libri. Praha
1995
Horská,M.-Kučera,M.-Maur,E.-Stloukal,M.: Dětství, rodina a stáří v dějinách
Evropy. Orbis, Praha 1991
Fialová,L.-Horská,P.-Kučera,M.-Maur,E.: Dějiny obyvatelstva v českých zemích,
MF,Praha 1995
Franzen,A.: Malé církevní dějiny, Zvon, Praha 1992
Katze,F.: Staré americké civilizace, Odeon, Praha 1989
Goff,J.: Kultura středověké Evropy, Odeon, Praha 1991
Spunar,P.: Kultura českého středověku, Odeon, Praha 1987
Kennedy,P.:Svět v jednadvacátém století,Lidové noviny,Praha 1996
Kennedy,P.:Vzestup a pád velmocí, Lidové noviny, Praha 1996
Johnson,P.:Dějiny amerického národa, Praha 2000
Gilbert,F.-Large,D.C.:Konec evropské éry, Praha 2003
Dějiny zemí koruny české,I-II, Praha 1993
Hart,M.:100 nejvlivnějších osobností dějin, Praha,Knižní klub 1994
Aron,R.:Historie 20.století, Praha, Academia 1999
Heer,Fr.:Evropské duchovní dějiny, Praha,Vyšehrad 2001
Recommended Reading:
prosím doplnit literaturu
Co daly naše země Evropě a lidstvu, sv.1-3, Praha, Evropský literární klub 1998-2000
Bělina,P.-Fidler,J.:Osobnosti ducha českých dějin, Havlíčkův Brod,Fragment 1996
Čornejová,I.-Rak,J.-Vlnas,V.:Ve stínu tvých křídel....:Habsburkové v českých dějinách, Praha,Paseka 2000
Spěváček,J.:Karel IV. - Živor a dílo (1316-1378), Praha 1979
Vojenské dějiny Československa,I-V, Praha 1985-1990
Velké dějiny zemí Koruny české, Praha,Paseka 2000-2003
Bělina,P.:Slavní vojevůdci,Havlíčkův Brod,Fragment 1993
Barnett,C.:Hitlerovi generálové, Brno,Jota 1997
Bullock,A.:Hitler a Stalin - paralelní životopisy, Plzeň,Mustang 1995

Planned learning activities and teaching methods
Seminars, Tutorials
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
Exercises evaluationCredit85 85