Skip to main content
Skip header

Branch Practice

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code618-2005/02
Number of ECTS Credits Allocated4 ECTS credits
Type of Course Unit *Compulsory
Level of Course Unit *First Cycle
Year of Study *Second Year
Semester when the Course Unit is deliveredSummer Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech, English
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
KLI10prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
MIH50prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
HAM33doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
PUS37doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
FAB37doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
LIC03doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
SAW002doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
KAW031Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.
Summary
Learning Outcomes of the Course Unit
Acquired knowledge:
- student bude umět popsat problematiku z oblasti metalurgie železa, oceli, slévárenství a tváření materiálů související se studijním oborem,
- student bude umět charakterizovat vybranou metalurgickou technologii z oblasti železa, oceli, slévárenství a tváření materiálů používanou v navštíveném podniku nebo instituci.

Acquired skills:
- student bude umět prezentovat vybranou metalurgickou technologii z oblasti železa, oceli, slévárenství a tváření materiálů související se studijním oborem,
- student bude umět zpracovat zprávu o absolvování oborové praxe se zaměřením na metalurgickou technologii z oblasti železa, oceli, slévárenství a tváření materiálů dle používané technologie v podniku nebo instituci.
Course Contents
1. Před zahájením vlastní praxe (zpravidla do poloviny daného semestru) student kontaktuje garanta předmětu a požádá o návrh obsahu oborové praxe a vedoucího pro konzultace.
2. Student vyjádří souhlas s obsahem a termínem praxe.
3. Student oznámí nástup na praxi v den nástupu.
4. Student řádně vykonává oborovou praxi.
5. Student neprodleně informuje vedoucího oborové praxe o překážkách v řádném vykonávání praxe.
6. Student oznámí ukončení praxe a odevzdá potvrzení o průběhu oborové praxe včetně hodnocení studenta odpovědným pracovníkem.
Recommended or Required Reading
Required Reading:
---------------------------------------------
Časopisecké články a odborné publikace v závislosti na předmětu činnosti organizace, kde probíhá praxe.
Recommended Reading:
Articles from Journals: Casting and Forgings News, Giesserei, Hutnické listy, International Foundry Research, International Materials Reviews, Iron & Steel Technology, Ironmaking & Steelmaking, ISIJ International, Litejnoje proizvodstvo, Metallic Materials, Metallurgical and Materials Transaction, Revue de Métallurgie, Scandinavian Journal of Metallurgy, Slévárenství, Stahl und Eisen, Steel Research International aj.
[2] Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např. ProQuest, Scopus, Springer Link, Web of Knowledges aj. nebo z odborných databází, jako např. Metadex, Metal aj.
[3] Sborníky z konferencí, jako např. SteelSim, ISSTech, METAL, ICM&T, IFCP, Metal Forming aj.
Články z odborných časopisů fondu Ústřední knihovny, VŠB-TU Ostrava se zaměřením na metalurgii železa, oceli, slévárenství a tváření materiálů, jako např.: Casting and Forgings News, Giesserei, Hutnické listy, International Foundry Research, International Materials Reviews, Iron & Steel Technology, Ironmaking & Steelmaking, ISIJ International, Litejnoje proizvodstvo, Metallic Materials, Metallurgical and Materials Transaction, Revue de Métallurgie, Scandinavian Journal of Metallurgy, Slévárenství, Stahl und Eisen, Steel Research International aj.
Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např. ProQuest, Scopus, Springer Link, Web of Knowledges aj. nebo z odborných databází, jako např. Metadex, Metal aj.
Sborníky z konferencí, jako např. SteelSim, ISSTech, METAL, ICM&T, IFCP, Metal Forming aj.
Planned learning activities and teaching methods
Seminars, Individual consultations, Tutorials, Terrain work
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
CreditCredit