Skip to main content
Skip header

Innovation Processes

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code342-0656/01
Number of ECTS Credits Allocated5 ECTS credits
Type of Course Unit *Compulsory
Level of Course Unit *Second Cycle
Year of Study *Second Year
Semester when the Course Unit is deliveredWinter Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
BRA37doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Summary
Learning Outcomes of the Course Unit
Předmět je orientován na rozvíjení schopnosti studenta k aktivní technické tvůrčí práci a ochraně výsledků. Student má možnost nejenom rozvíjet své schopnosti, ale také ověřit si své předpoklady pro tvůrčí práci v oblasti technických systémů a produktového designu. Najít podle svých předpokladů své místo v realizačním týmu v cyklu specifikace inovačního záměru, hodnotová analýza, vyhledání silných a slabých míst technického systému, formulace zadání, hledání technického řešení, průmyslově právní ochrana, prototyp, případně funkční vzorek. Formou týmové práce a simulovaných společenských her (brainstorming, metoda Delphi, SVOT, ARIZ, TRIZ, atd.) budou studenti vedeni ke schopnosti využívat v maximální možné míře svých přirozených schopností a nadání při řešení technických úloh a hledání inovací nejvyšších úrovní.
Předmět je zakončen u většiny účastníků kurzu podáním své vlastní přihlášky užitného, nebo průmyslového vzoru. Není vyloučeno ani podání přihlášky vynálezu k zahájení řízení o patentování.
Course Contents
Předmět je orientován na rozvíjení schopnosti studenta k aktivní technické tvůrčí práci a ochraně výsledků. Student má možnost nejenom rozvíjet své schopnosti, ale také ověřit si své předpoklady pro tvůrčí práci v oblasti technických systémů a produktového designu. Najít podle svých předpokladů své místo v realizačním týmu v cyklu specifikace inovačního záměru, hodnotová analýza, vyhledání silných a slabých míst technického systému, formulace zadání, hledání technického řešení, průmyslově právní ochrana, prototyp, případně funkční vzorek. Formou týmové práce a simulovaných společenských her (brainstorming, metoda Delphi, SVOT, ARIZ, TRIZ, atd.) budou studenti vedeni ke schopnosti využívat v maximální možné míře svých přirozených schopností a nadání při řešení technických úloh a hledání inovací nejvyšších úrovní.
Předmět je zakončen u většiny účastníků kurzu podáním své vlastní přihlášky užitného, nebo průmyslového vzoru. Není vyloučeno ani podání přihlášky vynálezu k zahájení řízení o patentování.
Recommended or Required Reading
Required Reading:
1. Úřad pro vynálezy - http://www.upv.cz/cs.html
2. Evropský úřad pro vynálezy : http://www.epo.org/service-support/useful-links/databases.html
3. Německý úřad pro vynálezy : http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=main&content=index&action=index
4. USA úřad pro vynálezy : http://portal.uspto.gov/external/portal/pair
5. Autorský zákon : http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/
6. Aktuální materiály doporučené přednášejícím podle konkrétního zaměření studijní skupiny a individuálního přístupu ke studentovi
1. Úřad pro vynálezy - http://www.upv.cz/cs.html
2. Evropský úřad pro vynálezy : http://www.epo.org/service-support/useful-links/databases.html
3. Německý úřad pro vynálezy : http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=main&content=index&action=index
4. USA úřad pro vynálezy : http://portal.uspto.gov/external/portal/pair
5. Autorský zákon : http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/
6. Aktuální materiály doporučené přednášejícím podle konkrétního zaměření studijní skupiny a individuálního přístupu ke studentovi
Recommended Reading:
1. Úřad pro vynálezy - http://www.upv.cz/cs.html
2. Evropský úřad pro vynálezy : http://www.epo.org/service-support/useful-links/databases.html
3. Německý úřad pro vynálezy : http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=main&content=index&action=index
4. USA úřad pro vynálezy : http://portal.uspto.gov/external/portal/pair
5. Autorský zákon : http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/
6. Aktuální materiály doporučené přednášejícím podle konkrétního zaměření studijní skupiny a individuálního přístupu ke studentovi
1. Úřad pro vynálezy - http://www.upv.cz/cs.html
2. Evropský úřad pro vynálezy : http://www.epo.org/service-support/useful-links/databases.html
3. Německý úřad pro vynálezy : http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=main&content=index&action=index
4. USA úřad pro vynálezy : http://portal.uspto.gov/external/portal/pair
5. Autorský zákon : http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/
6. Aktuální materiály doporučené přednášejícím podle konkrétního zaměření studijní skupiny a individuálního přístupu ke studentovi
Planned learning activities and teaching methods
Lectures, Tutorials
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
Exercises evaluation and ExaminationCredit and Examination100 (100)51
        Exercises evaluationCredit35 18
        ExaminationExamination65 16