Skip to main content
Skip header

Field Training I

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code544-0041/06
Number of ECTS Credits Allocated4 ECTS credits
Type of Course Unit *Compulsory
Level of Course Unit *First Cycle
Year of Study *First Year
Semester when the Course Unit is deliveredSummer Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
DAN155Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D.
Summary
Předmět není nabízen v anglickém jazyce.
Learning Outcomes of the Course Unit
Předmět není nabízen v anglickém jazyce.
Course Contents
Předmět není nabízen v anglickém jazyce.
Recommended or Required Reading
Required Reading:
Předmět není nabízen v anglickém jazyce.
ČERNOTA, Pavel, Hana STAŇKOVÁ, Rostislav DANDOŠ, Petr JADVIŠČOK, Jiří POSPÍŠIL a Jakub KOSTELECKÝ. Geodézie 1. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4260-8.
MIKULENKA, Václav. Základní souřadnicové výpočty: Učební texty [online]. Ostrava, 2002 [cit. 2019-01-31]. Dostupné z: https://www.hgf.vsb.cz/544/cs/studium/skripta/
RATIBORSKÝ, J.: Geodézie, skripta ČVUT, Praha 1995
SZENTESI, A.: Surveying Measurements, Hungarian Optical Works, L: H-1525 Budapest, 1978
Recommended Reading:
Předmět není nabízen v anglickém jazyce.
VANICEK, P. a E.J. KRAKIWSKY. Geodesy: The Concepts. Elsevier Science, 1986. ISBN 9781483290799.
VITÁSEK, Josef a Josef PAŽOUREK. Vybrané kapitoly z geodézie. Brno: CERM, 1993, 135 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-900-5907-4.
RÜEGER JEAN M. Electronic Distance Measurement: An Introduction. 3rd totally rev. ed. Berlin: Springer, 1990. ISBN 978-3-642-97196-9.
DORDOVÁ, Hana. Cvičení z geodézie pro stavební obory. Brno: CERM, 2001. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1864-8
Planned learning activities and teaching methods
Project work, Terrain work
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
CreditCredit100 51