Skip to main content
Skip header

Modelling and Data Interpretation

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code544-0170/01
Number of ECTS Credits Allocated5 ECTS credits
Type of Course Unit *Compulsory
Level of Course Unit *First Cycle
Year of Study *Third Year
Semester when the Course Unit is deliveredSummer Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech
Prerequisites and Co-Requisites
PrerequisitiesCourse Unit CodeCourse Unit Title
544-0166Technology of Spatial Data Collection
544-0169Geodesy in BIM
544-0175Aerial Photogrammetry and TLS
Name of Lecturer(s)Personal IDName
NOV83Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
SAF0042Ing. Václav Šafář, Ph.D.
Summary
Learning Outcomes of the Course Unit
--------------------------------------------------------------
Course Contents
--------------------------------------------------------------
Recommended or Required Reading
Required Reading:
--------------------------------------------------------------
MACHALOVÁ Jitka. Prostorově orientované systémy pro podporu manažerského rozhodování. 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, 145 s. ISBN 978-80-7179-463-9
CHARVÁT Karel, KOCÁB Milan, KONEČNÝ Milan a KUBÍČEK Petr. Geografická data v informační společnosti. Zdiby 2007, ISBN 978-80-85881-28-8 dostupné na https://www.researchgate.net/publication/47061586_Geograficka_data_v_informacni_spolecnosti
PÁNEK Jiří. Výběr metod participativního mapování Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 110 s., ISBN 978-80-244-4435-2 dostupné na https://books.google.cz/books?id=vVFLDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
PHILIPSON Warren R. Manual of Photographic Interpretation (2nd ed.). American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 600 s., ISBN 978-1-57083-039-6
Recommended Reading:
--------------------------------------------------------------
DOBROVOLNÝ Petr. Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. Brno Masarykova Univerzita, 1998. ISBN 80-210-1812-7
JEŘÁBEK Ondřej. Dálkový průzkum Země. Interpretace leteckých a družicových snímků. Praha: ČVUT, 1982, číslo tisku 43573, 147 s.
RAPANT Petr. Úvod do geografických informačních systémů, VŠB - TU Ostrava, 2002.
RICHARDS John A., XIUPING, Jia. Remote sensing digital image analysis. Springer, Berlín, 2006. ISBN 978-3-5402-5128-6
Planned learning activities and teaching methods
Lectures, Tutorials
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
Credit and ExaminationCredit and Examination100 (100)51
        CreditCredit33 17
        ExaminationExamination67 34