Skip to main content
Skip header

Branch Practice III

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code544-0174/01
Number of ECTS Credits Allocated8 ECTS credits
Type of Course Unit *Compulsory
Level of Course Unit *Second Cycle
Year of Study *First Year
Semester when the Course Unit is deliveredSummer Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
STA73prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Summary
Learning Outcomes of the Course Unit
Subject Branch Training III is aimed at deepening the practical skills and experience of students acquired by theoretical preparation during their studies.
Course Contents
------------------------------------------------------------------
Recommended or Required Reading
Required Reading:
------------------------------------------------------------------
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Recommended Reading:
----------------------
Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
České technické normy, dostupné na http://www.agentura-cas.cz
Planned learning activities and teaching methods
Terrain work, Other activities
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
CreditCredit100 51