Skip to main content
Skip header

Accuracy Analysis of Geodetic Measurements

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code544-0176/01
Number of ECTS Credits Allocated5 ECTS credits
Type of Course Unit *Compulsory
Level of Course Unit *Second Cycle
Year of Study *Second Year
Semester when the Course Unit is deliveredWinter Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
STA73prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Summary
Learning Outcomes of the Course Unit
-------------------------------------------------------
Course Contents
-------------------------------------------------------
Recommended or Required Reading
Required Reading:
-------------------------------------------------------
BÖHM, Josef, Vladimír RADOUCH a Miroslav HAMPACHER. Teorie chyb a vyrovnávací počet. 2. upravené vydání. Praha: Geodetický a kartografický podnik, 1990. ISBN 80-7011-056-2.
HAMPACHER, Miroslav a Martin ŠTRONER. Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.
MATĚJKA, Zdeněk a Václav ŠANDA. Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2006. ISBN 80-86769-61-5.
SCHOFIELD, W. Engineering surveying: theory and examination problems for students. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 07-506-4987-9.
Recommended Reading:
-------------------------------------------------------
MICHALČÁK, O., O. VOSIKA, M. VESELÝ a Z. NOVÁK. Inžinierska geodézia II. Bratislava: Alfa, 1990, 363 s. ISBN 80-050-0678-0.
KOUTKOVÁ, Helena. Pravděpodobnost a matematická statistika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-528-0.
ZVÁRA, Karel a Josef ŠTĚPÁN. Pravděpodobnost a matematická statistika. Šesté vydání. Praha: Matfyzpress, 2019. ISBN 978-80-7378-388-4.
KOPÁČIK, Alojz, Peter KYRINOVIČ a Martin ŠTRONER, ed. INGEO 2014: proceedings of the 6th International Conference on Engineering Surveying : Prague, Czech Republic, April 03-04, 2014. Prague: Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, c2014. ISBN 978-80-01-05469-7.
Planned learning activities and teaching methods
Lectures, Tutorials
Assesment methods and criteria
Tasks are not Defined