Skip to main content
Skip header

Consequences of Mining Activity Damping

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code542-0048/03
Number of ECTS Credits Allocated4 ECTS credits
Type of Course Unit *Compulsory
Level of Course Unit *Second Cycle
Year of Study *First Year
Semester when the Course Unit is deliveredSummer Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
ZAP015doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Summary
Learning Outcomes of the Course Unit
The aim of this subject is understanding of risks which they are related with mining activity loss, overall with the methane leakage at the surface.

Course Contents
=====================================
Recommended or Required Reading
Required Reading:
Kirchsteiger, C.: Risk Assessment and Management in the Contex of the Slovesi II Directive, Elsevier, 1998
GLENDON, A. Ian, Sharon CLARKE a Eugene F. MCKENNA. Human safety and risk management. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 0849330904.
ZAPLETAL, Pavel, Jaroslava KOUDELKOVÁ, Pavel PROKOP a Julie PROKOPOVÁ. Problematika výstupu důlních plynů na povrch. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-96-5.
KOUDELKOVÁ, Jaroslava, Pavla OBRUČNÍKOVÁ, Pavel PROKOP a Antonín BÁRTA. Analýza a hodnocení rizik souvisejících s útlumem těžby. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-94-9.
VRBOVÁ, Magda, Jaroslava KOUDELKOVÁ a Pavel PROKOP. Bezpečnostní rizika související s důlními plyny a opuštěnými díly v podzemí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-95-7.
GLENDON, A. Ian, Sharon CLARKE a Eugene F. MCKENNA. Human safety and risk management. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 0849330904.
Recommended Reading:
STRANKS, Jeremy. Management systems for safety. London: Pitman, 1994. ISBN 0273604414.
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb. terou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl
SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0198-7.
PROCHÁZKOVÁ, Dana. Analýza a řízení rizik. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04841-2.
GLENDON, A. Ian, Sharon CLARKE a Eugene F. MCKENNA. Human safety and risk management. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 0849330904.
Planned learning activities and teaching methods
Lectures, Tutorials
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
Credit and ExaminationCredit and Examination100 (100)51
        CreditCredit33 17
        ExaminationExamination67 18