Faculty contacts

CONTACT PEOPLE for all international exchange programmes

Faculty of Mining and Geology / Hornicko-geologická fakulta

Name: Ing. Alice Padisaková alice.padisakova@vsb.cz
Phone: +420 597 321 298 
Address: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

Faculty of Metallurgy and Materials Engineering / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Name: doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D. adela.machackova@vsb.cz
Phone: +420 597 324 344 Fax: +420 596 918 592
Address: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

Faculty of Mechanical Engineering / Fakulta strojní
ERASMUS MOBILITY

Name: Mgr. Ing. Alena Bilošová, Ph.D. alena.bilosova@vsb.cz
Phone: +420 597 323 266 Fax: +420 596 916 490
NONE ERASMUS MOBILITY
Name: Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. milada.hlavackova@vsb.cz
Phone: +420 597 323 262 Fax: +420 596 916 490 Address: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

Faculty of Economics / Ekonomická fakulta

Name: Ing. Mária Jašková, Ph.D. maria.jaskova@vsb.cz
Phone: +420 597 322 317 Fax: +420 596 110 058
Address: Sokolská 33, 701 21 Ostrava 1

Faculty of Electrical Engineering and Computer Science / Fakulta elektrotechniky a informatiky

Name: Mgr. Jana Bogdová mobility.fei@vsb.cz
Phone: +420 597 326 013 Fax: +420 597 326 042
Address: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

Faculty of Civil Engineering / Fakulta stavební

Name: Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. mobility.fast@vsb.cz
Phone: +420 597 321 398 Fax: +420 597 321 378
Address: L. Podéště 1875, 708 33 Ostrava – Poruba

Faculty of Safety Engineering / Fakulta bezpečnostního inženýrství

Name: Markéta Šebestová mobility.fbi@vsb.cz
Phone: +420 597 322 852 Fax: +420 597 322 980
Address: Lumírova 13/630, 700 30 Ostrava-Výškovice

University Study Programmes / Univerzitní studijní programy

Name: Ing.Silvie Štanclová, Ph.D.  mobility.usp@vsb.cz
Phone: +420 597 324 332 Fax: +420 597 323 233
Address: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba


© 2018 VŠB-TU Ostrava