Univerzita 3. věku

 

Univerzita 3. věku - VŠB-TUO, Fakulta strojní, Katedra energetiky

Pokud jste dosud nenašli hodnotnou náplň svého volného času, jste na těchto stránkách správně. Vám všem, kteří již máte dostatek životních zkušeností, nabízíme jedinečnou možnost dalšího osobního rozvoje!

Věnujte jeden den co 14 dní sami sobě a přijeďte se posadit do vysokoškolských lavic!

Poznáte nejen základy, ale i novinky z nejrůznějších technických energetických oborů a můžete tak držet krok se současnou dobou!

Seznámíte se s novými spolužáky, navážete nové vztahy a budete moci vychutnat kouzelnou atmosféru akademické půdy technické univerzity s více než 160 letou tradicí. Studium je celoživotní proces, který není ničím limitován, kromě Vaší vlastní touhy poznávat stále něco nového.

 
Informace o studiu
  • Ukončení zápisu ke studiu 10. 9. 2018 (do prvního ročníku U3V).
  • Maximální počet uchazečů je 30 osob.
  • Zahájení studia předpokládáme v polovině září 2018.
  • Délka trvání 2 roky (4 semestry).
  • Výuka bude probíhat jedenkrát za 14 dní v areálu VŠB-TU Ostrava na ul. 17. listopadu 15 v Ostravě - Porubě, součástí výuky budou i exkurze na zajímavé technické instalace.
  • Předpokládaný plán výuky - zde
  • Celé studium bude slavnostně zakončeno promocí, na kterou jsou zváni všichni nejbližší (včetně těch nejmenších), jež tak můžete svým příkladem motivovat ke studiu na technické škole.
 
 
Kontakt
Ke studiu na Univerzitě 3. věku katedry energetiky se můžete hlásit přímo na uvedených kontaktech pomocí e-mailové zprávy nebo telefonicky:
 
Jméno E-mail Telefon
doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.  zdenek.kadlec@vsb.cz +420 597 325 176
Bc. Vladimíra Široká vladimira.siroka@vsb.cz +420 597 321 221

  

Podmínky studia U3V na Fakultě strojní a další informace

Přihláška ke studiu

U3V leták


© 2019 VŠB-TU Ostrava