Chystané akce

Právě probíhá

Říjnová výstava v Galerii VŠB-TUO

miniatura
1.10.2017 - 31.10.2017
Jana Dědochová, Růžena Kalinová: Malujeme a kreslíme

Vyrovnávací kurz matematiky A v ZS 2017/18 pro studenty EkF VŠB - TU Ostrava bude otevřen

10.10.2017 - 19.12.2017
V průběhu zimního semestru 2017/18 (od 10.10.2017) bude jednou týdně (úterý od 16:00 do 18:15) organizován Vyrovnávací kurz matematiky. Bližší informace o kurzu najdete v přiloženém letáku. Začínáme 10.10.2017 na A1103 v 15:50h.

Energetická účinnost a využívání OZE v budovách

17.10.2017 - 24.10.2017
Vzdělávací kurz pro energetické specialisty

Sci-Tea. O vědě vážně i nevážně

miniatura
19.10.2017 - 8.12.2017
Cyklus přednášek, pořádaných ÚK VŠB-TUO, který si klade za cíl zpřístupnit příjemnou neformální formou práci pedagogů a vědců naší univerzity z nejrůznějších oborů.

SVĚT HOR: krajina, procesy, rizika

19.10.2017 - 22.11.2017
Posterová výstava, zapůjčená Knihovnou geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, představuje soubor výzkumů realizovaných pracovníky katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK.

Vyrovnávací kurz matematiky A pro kombinovanou formu studia v ZS 2017/18 se OTEVŘE.

21.10.2017 - 6.1.2018
V průběhu zimního semestru 2017/18 (od 21.10.2017) bude některé soboty (od 9:00 do 13:15) organizován Vyrovnávací kurz matematiky pro kombinovanou formu studia. Bližší informace o kurzu najdete v přiloženém letáku.

8.International Week 2017

miniatura
23.10.2017 - 27.10.2017

Další akce

CARBOFUN workshop Ostrava 2017

miniatura
24.10.2017 - 25.10.2017
Mezinárodní workshop se zaměřením na uhlíkaté nanomateriály a jejich průmyslové aplikace

Seminář aplikované matematiky

24.10.2017 , 12.30 - 14.00
24.10.2017, 12:30-14:00, EB226

3. výroční mítink a seminář Akce COST CM1404

miniatura
25.10.2017 - 27.10.2017
Seminář zaměřený na problematiku “Chemie inteligentních energetických nosičů a technologií“ .

Seminář Akční plán udržitelné energetiky a klimatu města Ostravy

miniatura
25.10.2017 , 13.00
Město Ostrava zve studenty VŠB-TUO na informační seminář a odbornou diskusi k připravované aktualizaci „Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu města Ostravy“.

Novelizace stavebního zákona a autorizace v ČKAIT

25.10.2017 , 10.45 - 12.15
Přednáška místopředsedy ČKAIT

Přednáška NĚKTERÉ VÝSLEDKY MĚRĚNÍ GEORADAREM S VELKÝM HLOUBKOVÝM DOSAHEM

miniatura
26.10.2017 , 16.00 - 17.30
řednáší RNDr. Pavel Kalenda, CSc. & Ing. Rudolf Tengler.

Křest knihy Café Habsburg (kavárna Praha) v Ostravě

30.10.2017 , 16.00
Pozvánka na křest knihy pojednávající o dějinách a stavebním vývoji domu čp. 41 v Moravské Ostravě

6. Výroční konference IT4Innovations a 1. Konference uživatelů IT4Innovations

miniatura
31.10.2017 - 1.11.2017
V úterý 31. 10. dopoledne se uskuteční 6. Výroční konference IT4Innovations, na kterou srdečně zveme zaměstnance IT4Innovations a projektové partnery. Tentýž den pak ve 12:30 začíná dvoudenní 1. Konference uživatelů IT4Innovations, na kterou zveme všechny uživatele infrastruktury IT4Innovations, výzkumné a projektové partnery.

Seminář OSMA

31.10.2017 , 12.30 - 14.00
31.10.2017, 12:30-14:00, EC3

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

2.11.2017 , 12.30 - 14.00
2.11.2017, 12:30-14:00, EA553

Open in Order to...

miniatura
2.11.2017 , 10.00 - 12.00
Seminář Open in Order to...přiblíží aktuální situaci v oblasti zpřístupňování elektronických informačních zdrojů a open access.

„Začni svou kariéru u nás“

8.11.2017 , 9.00 - 16.15
Veletrh práce pro studenty a čerstvé absolventy.

Poznej správnou techniku

miniatura
9.11.2017 , 9.00 - 14.00
Přijďte na celodenní program plný vědy a zábavy.

Přednáška GEOPARKY

miniatura
23.11.2017 , 16.00 - 17.30
Přednáší Ing. Martina Pásková, Ph.D.

Productivity tools for High Performance Computing (PTC course)

miniatura
27.11.2017 - 28.11.2017
This HPC training aims to expand skills and knowledge in using productivity tools and technologies, to quickly build up an efficient HPC user environment, from scratch, without admin rights. We shall demonstrate tools and procedures tailored to the Salomon or Anselm clusters, however they are rapidly replicable on any HPC system.

Den otevřených dveří na Fakultě strojní

miniatura
2.2.2018 , 8.00 - 15.00
Přijď se seznámit s obory Fakulty strojní, které Ti zajistí perspektivní budoucnost.

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí

15.2.2018 - 16.2.2018
Seminář zaměřený na nové materiály a technologie v oblasti zpevňování, kotvení a injektáží stavebních konstrukcí a horninového masívu

CUTE 2018

17.4.2018 - 19.4.2018
Konference na téma udržitelného rozvoje stavebního, městského a dopravního inženýrství

12th fib International PhD-Symposium in Civil Engineering

29.8.2018 - 31.8.2018
Prestižní mezinárodní sympozium pro studenty doktorského studia

© 2017 VŠB-TU Ostrava