Požární ochrana 2017

Datum a čas konání: 6. 9. 2017, 9:00 - 7. 9. 2017
Místo konání: Areál VŠB-TUO Ostrava, Ostrava - Poruba
Pozvánka na XXVI. ročník mezinárodní konference.

VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků, z.s. a Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím  Hasičského záchranného sboru ČR pořádají XXVI. ročník mezinárodní konference POŽÁRNÍ OCHRANA 2017.

Hlavní téma konference:
INOVACE V ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Odborné sekce:

  • Požární prevence: Nové trendy v řešení požárně bezpečnostních zařízení (Garant: Ing. Petr Bebčák, Ph.D.)
  • Požární represe: Aktuální rizika při zásazích v průmyslových areálech (Garant: Ing. Martin Trčka, Ph.D.)
  • Civilní nouzová připravenost: Povodně 1997 - Kyrill 2007 - ??? 2017 (Garant: doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.)
  • Protivýbuchová prevence: Sofi stikovaný přístup k zajištění protivýbuchové ochrany (Garant: doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.)
  • Bezpečnost osob a majetku: Praktické aplikace ve fyzické bezpečnosti (Garant: doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.)
  • Věda a výzkum v požární ochraně: Nejnovější poznatky vědy a výzkumu v požární ochraně (Garant: plk. Ing. Zdeněk Ráž)
  • Zkušebnictví a certifi kace v požární ochraně: Inovace zkušebních postupů z hlediska nových materiálů a konstrukcí ve stavebnictví (Garant: Ing. Jaroslav Dufek)
  • Věda a technika v bezpečnostním inženýrství: Prezentace výsledků studentů doktorského studia (Garant: doc. Ing. David Řehák, Ph.D.)

 

 

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava