Úspěch studentů Fakulty stavební v mezinárodním kole SVOČ

Studenti Bc. Ondrej Kvašňovský, Bc. Katarína Sobolová, Bc. Marek Obšivač a Bc. Lukáš Procházka dosáhli vynikajících výsledků v mezinárodním kole SVOČ
info-image

Dne 18. 5. 2017 se v Košicích konalo mezinárodní kolo studentské soutěže SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost), na kterém se studenti Bc. Ondrej Kvašňovský a Bc. Katarína Sobolová (na fotografii) umístili na 1. místech v sekcích Inženýrské konstrukce a mosty a Geotechnika, Bc. Marek Obšivač obsadil 3. místo v sekci Technické zařízení budov a energie budov. Práce Bc. Lukáše Procházky byla studenty vybrána jako nejlepší v sekci Materiálového inženýrství.

Mezinárodního kola SVOČ se tradičně účastní vybraní zástupci stavebních fakult České a Slovenské republiky, konkrétně ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠB-TUO, STU Bratislava, TU Košice a ŽU v Žilině. Celkem se jej letos zúčastnilo 81 soutěžních prací v 10 soutěžních sekcích. Studenti Fakulty stavební VŠB-TUO tedy na mezinárodním kole uspěli souhrnně ve třech sekcích a celkově získali 2 první a 1 třetí místo. Jedna práce zvítězila ve studentském hodnocení. Úspěšní studenti byli za svou činnost ohodnoceni mimořádným stipendiem.

Výběr studentů, kteří se účastní mezinárodního kola, probíhá na jednotlivých fakultách v rámci fakultních kol soutěže SVOČ. Soutěže se mohou účastnit studenti všech ročníků bakalářského a magisterského stupně vzdělání. Cílem je motivovat nadané studenty k tvůrčí vědeckovýzkumné práci, případně motivovat studenty k dalšímu vzdělávání (doktorské studium). Studenti pod vedením pedagogických pracovníků zpracovávají odborné a výzkumné práce, které následně prezentují na fakultním kole SVOČ. Nejlepší studenti z každé odborné soutěžní sekce mohou, na doporučení hodnotící komise, postoupit do mezinárodního kola. Příští ročník mezinárodní soutěže SVOČ 2018 se bude konat v Brně.

Tabulka ohodnocených prací je k nahlédnutí v přiloženém dokumentu.


© 2018 VŠB-TU Ostrava