Poslední strojař posbíral 3 ceny za PR

Fakulta strojní VŠB-TUO zabodovala se svou kampaní „Poslední strojař“ v letošním ročníku České ceny za PR. Tuto cenu od roku 2006 každoročně vyhlašuje Asociace Public Relations Agentur (APRA). Ve velké konkurenci 156 přihlášených projektů uspěl „Poslední strojař“ hned třikrát.
info-image

Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku České ceny za public relations se letos uskutečnilo 14. června 2017 v prostorách City Tower a Aureole. Soutěž je otevřená všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations, tedy vedle podnikatelských subjektů i profesním asociacím, nadacím, vzdělávacím institucím, státním orgánům i jednotlivcům. Ceny byly uděleny celkem ve 21 kategoriích. Oceňovány jsou zejména PR projekty obsahující kreativní řešení, které mají prokazatelně pozitivní dopad na činnost a reputaci zadavatele. 

V konkurenci 156 přihlášených projektů uspěl „Poslední strojař“ realizovaný Fakultou strojní VŠB-TUO ve spolupráci s týmem Action Please a Idea Please hned třikrát: v oborové kategorii „Státní správa, veřejný a neziskový sektor“ získal třetí příčku, první místo si vybojoval v oborové kategorii „Průmysl“ a do třetice se umístil na druhé pozici v kategorii komunikační nástroje „On-line média (intranet, webové stránky, RSS, PDA aj.)“.  

 „Poslední strojař“ je náborová kampaň Fakulty Strojní VŠB-TUO, která inspiruje studenty SŠ ke studiu strojírenských oborů a zároveň představuje katastrofickou vizi světa s dožívající technikou bez kvalifikovaných odborníků v příběhu posledního strojaře. Ukazuje sílu a potenciál strojírenství ve spolupráci s průmyslovými partnery, kteří absolventy strojních oborů tolik potřebují. Za úspěchem kampaně stojí skupina kreativních mladých lidí, kteří si význam technického rozvoje a inovativních řešení pro budoucnost nás všech velmi dobře uvědomují a pro svůj originální nápad dokázali získat i vedení Fakulty strojní, která věří, že kromě soutěže o cenu PR kampaň také zaboduje u maturantů středních škol. 

 „Počty absolventů středních škol nastupujících ke studiu na univerzity technického zaměření již dnes neodpovídají potřebám průmyslu. Je nutné, aby fakulta i průmysl spojili své síly i v oblasti propagace a marketingu. Věřím, že se nám podaří realizovat další společné kroky v následující kampani, kterou připravujeme pro příští akademický rok,“ dodává děkan fakulty Ivo Hlavatý.

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava