Přípravné kurzy pro přijaté studenty

VŠB-TUO pořádá přípravné kurzy pro studenty přijaté do bakalářského studia.
info-image

VŠB-TUO pořádá přípravné kurzy pro přijaté studenty z těchto předmětů:

  • Matematika
  • Deskriptivní geometrie
  • Výpočetní technika
  • Fyzika
  • Chemie
  • Jazyk anglický

Cílem přípravných kurzů je:
1. Sjednocení studijních předpokladů absolventů různých typů středních škol
2. Zdokonalení v uvedených předmětech
3. Snížení podílu těchto předmětů na neúspěšnosti studia v průběhu úvodních ročníků

Podrobné informace k nabízeným kurzům pro FBI, FAST, FS, FEI, HGF, FMMI a USP naleznete zde.

Podrobné informace k nabízeným kurzům pro EkF naleznete zde.

Přihlásit se můžete do 14.8.2017 elektronicky na http://prihlaska.vsb.cz/.


© 2018 VŠB-TU Ostrava