Pokračující rekonstrukce kašny na Dole Hlubina

Podle návrhu Ing. arch. Lenky Bartůňkové, absolventky oboru Architektura a stavitelství, pokračuje rekonstrukce kašny na Dole Hlubina
info-image

Před třemi lety zvítězil v rámci mezinárodního workshopu návrh Lenky Bartůňkové (tehdy studentky pátého ročníku Fakulty stavební) na rekonstrukci staré požární nádrže v bývalém ostravském Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice. Podle jejího návrhu vznikne z dřívější požární nádrže unikátní sochařská kašna.

Z 11 návrhů z České republiky a Polska byl vybrán návrh Lenky Bartůňkové s názvem "Duch Hlubiny". Základním principem návrhu postupné obnovy nádrže bylo umisťování soch pod vodní hladinu tak, aby tomu, kdo se do kašny podívá, hleděli lidé pod vodou do očí. Koncept nese název "Duch Hlubiny" protože odkazuje na předchozí generace horníků a přeneseně se tedy z kašny na návštěvníky dívají duchové dolu.

Rekonstrukce probíhá podle návrhu postupně a v koordinaci spolku Provoz Hlubina. Kašna byla vypuštěna, zbavena nečistot a dále následovaly povrchové úpravy. Prostor byl dokonce několikrát využit i jako koncertní místo.

S dotační podporou magistrátu města Ostravy již v současné době vzniká první socha, na které pracuje sochař Kurt Gebauer. S první sochou bude vytvořena současně i forma, která poskytne stejný základ dalším sochám. Na dno kašny budou postupně umisťovány sochy různých autorů. Celkem by jich mělo vzniknout 25. Není pochyb, že unikátní sochařská kašna bude jistě dalším obohacením už tak velmi zajímavého prostoru.


© 2018 VŠB-TU Ostrava