Letní škola pro Ph.D. studenty v oblasti bezpečnosti

Ve dnech 10. - 14. 7. 2017 proběhl na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava první ročník mezinárodní „Letní školy pro Ph.D. studenty v oblasti bezpečnosti"
info-image

Letní škola, které se zúčastnilo 16 zástupců univerzit z Polska, Slovenska a České republiky, nabídla studentům nejen atraktivní odborný program, který byl veden zážitkovou formou prostřednictvím her, případových studií, exkurzí, praktického nácviku a simulací, ale také neformální program jako například exkurze do BorsodChem MCHZ, pivovaru Nošovice či průmyslové památky Dolní oblasti Vítkovice.

Na závěr „Letní školy“ proběhly prezentace zpracovaných případových studii a studentům byly předány certifikáty o absolvování.

https://youtu.be/WxBNyx94ZYM

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava