Třetí kolo přijímacího řízení do magisterských studijních programů na Fakultě strojní VŠB-TUO

Uzávěrka podání přihlášek: 15. září 2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí pro akademický rok 2017/2018

Termíny třetího kola přijímacího řízení

Spuštění 3. kola přijímacího řízení v informačním systému Edison 1. září 2017
Uzávěrka podání přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení 15. září 2017
Přijímací zkouška pro 3. kolo přijímacího řízení nekoná se
Doložení zákonem požadovaného dosaženého vzdělání uchazeči ve 3. kole přijímacího řízení nejpozději 21. září 2017
Ukončení ověření podmínek k přijetí ve 3. kole a zaslání rozhodnutí do 23. září 2017
Zápis do prezenční nebo kombinované formy studia pro 3. kolo přijímacího řízení 25. až 29. září 2017

© 2018 VŠB-TU Ostrava