Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky

TAČR - program ZÉTA

13. 9. 2018
Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

© 2018 VŠB-TU Ostrava