Příležitosti týdne

Pracovní příležitosti

RESEARCHER (VŠB-TUO)

17. 10. 2019
Ředitel VŠ ústavu IT4Innovations VŠB-TUO vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici RESEARCHER do Laboratoře pro výzkum infrastruktury.

RESEARCH ASSISTANT (VŠB-TUO)

15. 10. 2019
Ředitel VŠ ústavu IT4Innovations VŠB-TUO vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici RESEARCH ASSISTANT Laboratoře vývoje paralelních algoritmů

Výběrové řízení - Odborný asistent (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava )

miniatura
9. 10. 2019
Děkan Fakulty stavební VŠB-TUO vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborného asistenta na Katedře stavební mechaniky pro výuku předmětů Metoda konečných prvků, Počítačová podpora statických výpočtů a Pokročilé modelování úloh statiky a dynamiky; úvazek 0,2.

Kuchař - kuchařka (VŠB-TUO)

25. 9. 2019
Ředitelka Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb VŠB–TUO vypisuje pracovní pohovor k obsazení místa Kuchař - kuchařka

Odborný asistenta na Katedře materiálů a technologií pro automobily (FMT VŠB - TU Ostrava )

23. 8. 2019
Děkanka FMT VŠB-TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení 1 místa odborného asistenta na Katedře materiálů a technologií pro automobily

© 2019 VŠB-TU Ostrava