Přijatí studenti prvních ročníků k ubytování na kolejích VŠB-TUO

pro akademický rok 2019/2020

Oznamujeme všem studentům prvních ročníků popř. vyšších ročníků, kteří si podali žádost o ubytování dle Harmonogramu o ubytování pro první ročníky, že bylo jejich žádosti o ubytování vyhověno a zasláno Rozhodnutí o ubytování s datem nástupu na koleje na studentský popř. soukromý e-mail.

Studenty, kteří neobdrželi e-mail, žádáme, aby se obrátili na pracovníky Ubytovací kanceláře, e-mail: ubytovani@vsb.cz, tel. č. 596 99 6151 nebo 6152.

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava