Časový harmonogram ubytování pro PRVNÍ ROČNÍKY pro ak. rok 2018/2019

žádosti o ubytování na kolejích od 22.5.-31.7.2018

Studenti PRVNÍCH ROČNÍKŮ VŠB-TUO nebo JINÝCH VŠ si mohou podávat elektronické nebo papírové žádosti o ubytování na kolejích od 22.5.2018 do 31.7.2018. Bližší informace najdete na https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/pro-studenty/harmonogram-ubytovani-prvnich-rocniku/.


© 2018 VŠB-TU Ostrava