Časový harmonogram ubytování pro PRVNÍ ROČNÍKY pro ak. rok 2019/2020

žádosti o ubytování na kolejích od 21.5.-31.7.2019

Studenti PRVNÍCH ROČNÍKŮ VŠB-TUO nebo JINÝCH VŠ si mohou podávat elektronické nebo papírové žádosti o ubytování na kolejích od 21.5.2019 do 31.7.2019. Bližší informace najdete na https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/pro-studenty/harmonogram-ubytovani-prvnich-rocniku/.


© 2019 VŠB-TU Ostrava