SEZNAM PŘIJATÝCH STUDENTŮ VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

pro akademický rok 2018/2019 žádosti o ubytování podané do 10.5.2018

Oznamujeme přijetí studentů vyšších ročníků k ubytování na kolejích VŠB-TUO v ak. roce 2018/2019, přehled najdete na https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/pro-studenty/seznam-prijatych-studentu-vyssich-rocniku/.


© 2018 VŠB-TU Ostrava