„Fierlingerova vila 2012“

Studentská architektonicko - urbanistická soutěž

Zadáním soutěže je zpracování ideového návrhu využití areálu Fierlingerovy vily
v Sezimově Ústí. Součástí zadání je celkové řešení dané lokality s podmínkou zachování a využití objektu Fierlingerovy vily. Areál Fierlingerovy vily je spolu s areálem vily Dr. E. Beneše a vily Strimplovy vyhlášen Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou.


© 2017 VŠB-TU Ostrava