Kurs pro studenty: Hlína – stavby z přírodních materiálů

Datum konání: 7.9.2012 - 9.9.2012
Místo konání: Hostim (u Moravských Budějovic)
Garantující útvar: 226 - Katedra architektury
Kontaktní osoba: Markéta Teslíková
Datum konání: konec srpna - září bude ještě upřesněn!

Kurz pro studenty v Hostimi
Přednášky spojené s praktickými cvičeními
Účastníci se seznámí se základními pravidly užití těchto materiálů jak po teoretické, tak i po praktické stránce
Místo konání : Hostim (u Moravských Budějovic)
Termín: konec srpna nebo září 2012 – bude upřesněn
Počet účastníků 8 – 15 osob
Organizátor : VŠB –TUO, FAST, katedra architektury

Zájemci o kurs z řad studentů i pedagogů se mohou hlásit na sekretariátu katedry architektury u paní Markéty Teslíkové.

Cena kurzu : 2 000 Kč
v ceně je zahrnuto : ubytování – 2 noci
jídlo v sobotu 3 jídla a neděli 2 jídla

Výroba hliněných omítkových směsí, stejně jako ruční míchání běžných maltových směsí, podléhá určitým pravidlům a předpisům. Odborník na hliněné omítky musí být schopen přizpůsobit recept konkrétnímu místu, způsobu nanášení a kvalitě povrchu. Pro tvorbu vysoce kvalitní hliněné omítkové směsi jsou nutné znalosti složení, určení správného základního materiálu a znalosti vlastností a účinků široké řady příměsí.

V moderním stavitelství již není rozdíl mezi zpracováním hliněné a klasické omítky. Při aplikaci omítky je třeba umět zhodnotit hliněný materiál, který je k dispozici a upravit ho tak, aby jeho složení odpovídalo danému účelu. Pro nanášení hliněné omítky lze použít běžné postupy a nářadí, jako je nahazování zednickou lžící, natírání hladítkem nebo stříkání omítacím strojem, pro speciální povrchy existuje nářadí speciální. Při práci je třeba brát v úvahu detaily domovních instalací, stejně jako spoje a hrany. Je nutno si uvědomit odpovědnost za řízení a sledování probíhajících prací a kontrolování v souladu s příslušnými standardy a předpisy.

V důsledku nesprávné aplikace hliněné omítky, konstrukčních chyb nebo zanedbání údržby může docházet k široké škále závad a poškození, kdy po důkladné analýze je nutno vyvodit nezbytné nápravné kroky. Je možno aplikovat barvu, glazuru, ustalovač nebo jiný nátěr a to jak v novostavbách, tak i v rámci renovačních prací. Zde hrají roli nejen aspekty památkářské, ekologické, stavebně fyzikální, ale také přání uživatele budovy.

Další zajímavou oblastí je návrh interiéru s využitím hliněných omítek. Vysoce kvalitní průmyslově vyráběné hliněné barevné omítky jsou velkým obohacením sortimentu. Jejich užití vyžaduje nejen znalosti z oblasti barev a kontrastů, znalosti vlivu světla, barevných akcentů a rozdělení povrchu, jakož i péče o povrchy. Dobrý řemeslník může práci obohatit o kreativní aspekty, kterými je např. výroba a úprava směsí, použití barevných přísad nebo přísad pro zvýraznění textury.

Dekorativní prvky, ať už ve formě reliéfů, ornamentů nebo barevných detailů tvoří již dlouhou dobu zvláštní odvětví designu. Působivé užití zdobných prvků vyžaduje velkou míru kreativity, řemeslné zručnosti a návrhářských znalostí. Doporučení odborníka ve spolupráci se zákazníkem a schopným řemeslníkem vede k vypracování vzorů nebo šablon, které jsou přijatelné z pohledu estetiky a designu. Je také možno volit i specifické designérské techniky, jako je například sgrafito, vtisky nebo modelování zajímavých prostorových tvarů.


© 2017 VŠB-TU Ostrava