Řízení a modelování finančních rizik

Datum konání: 10.9.2012 - 11.9.2012
Místo konání: Hotel Harmony Club, Ostrava
Přílohy:
RMFR2012.pdf
6. ročník mezinárodní vědecké konference

Cíl konference: Výměna informací a rozvoj oblasti řízení a modelování finančních rizik finančních a nefinančních institucí a trhů.

Tématické zaměření konference:

 • aplikace metodologie Value at Risk,
 • modelování tržních rizik (akciové, komoditní, měnové, úrokové, atd.),
 • modelování kreditních rizik,
 • modelování rizik na úrovni podniku (corporate risk),
 • forecasting parametrů finančních instrumentů (střední hodnota, rozptyl, atd.),
 • oceňování finančních derivátů,
 • oceňování podniků, fúzí a akvizic,
 • finanční modely v pojišťovnictví a oceňování finančních produktů,
 • aplikace hedgingových strategií,
 • aplikace modelů za nejistoty (fuzzy-stochastické přístupy),
 • aplikace metodologií řízení finančních rizik na úrovni výrobních a nevýrobních společností,
 • aplikace metodologie reálných opcí,
 • a další.

© 2017 VŠB-TU Ostrava