Zahájení stavby pavilonu IET

Dne 11.06. 2012 byla zahájena výstavba pavilonu Institutu enviromentálních technologií, který je řešen jako třípodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou.
info-image

Dne 11.06. 2012 bylo předáno staveniště stavby. Jedná se o výstavbu pavilonu Institutu enviromentálních technologií, který je řešen jako třípodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou, delší stranou navazující na uliční linii CPITT TL 1 a umístěný naproti pavilonu C. Samotné stavební práce budou zahájeny 18.06. 2012 a potrvají cca 9 měsíců. Stavba je dodávkou firmy HOCHTIEF CZ a.s. a je financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V blízkosti této novostavby bude rovněž probíhat další stavební činnost, a to Rekonstrukce nástupní plochy u budovy C a Zateplení budovy G, z tohoto důvodu upozorňujeme na zvýšenou ostražitost při pohybu v tomto prostoru, a zároveň žádáme zaměstnance, studenty i návštěvníky VŠB o toleranci z důvodu omezení parkovacích míst, ploch komunikací i z důvodu zvýšení hladinu hluku a prašnosti během výstavby. Hlavní část těchto prací omezujících provozní podmínky je směřována na dobu prázdnin.

Případné podrobnější informace podá technický dozor stavby p. Pavel Podveský - kl. 5750, VŠB-TUO, útv. 9540


© 2019 VŠB-TU Ostrava