Open Access Week - 1. den

Jaké jsou základní principy modelu open access?

Seminář Moderní způsoby publikování a hodnocení VaV proběhl 15. října 2012 za účasti Radky Machkové, zástupkyně vydavatele Emerald, která účastníkům předala cenné rady, jak nejlépe připravit vědecký článek, aby byl přijet k vydání ve vybraném časopise a prošel snadno celým redakčním procesem.

Druhá část semináře byla věnována tématu otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Mgr. Pavla Rygelová (ÚK VŠB-TUO) shrnula základní principy modelu open access. V dalších dvou příspěvcích byl představen Open Journal System pro správu otevřeného vědeckého časopisu.

Závěrem Mgr. Daniela Tkačíková, ředitelka ÚK VŠB-TUO zmínila nejčastější dotazy, týkající se publikovaní ve vědeckých časopisech a odkázala na užitečné odkazy na webových stránkách knihovny, kde je možné na dotazy najít rychlou odpověď.

Příspěvky ze semináře jsou dostupné v repozitáři DSpace VŠB-TUO.


© 2018 VŠB-TU Ostrava