Open Access Week - 2. den

Infografika digitálního repozitáře naší univerzity - DSpace VŠB-TUO.

Repozitář slouží univerzitě k elektronickému ukládání dokumentů. Prozatím je využíván jako úložiště bibliografických záznamů vysokoškolských kvalifikačních prací, článků ze všech řad Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a záznamů publikační činnosti akademických pracovníků VŠB-TUO v časopisech (a v Lecture Notes in Computer Science) registrovaných ve Web of Science (tj. v tzv. "impaktovaných" publikacích).


© 2018 VŠB-TU Ostrava