Open Access Week - 4. den

Jaké jsou cesty k otevřenému přístupu?
  1. Zelená cesta otevřeného přístupu
    První z nich je uložení preprintu nebo postprintu do otevřeného digitálního archivu (repozitáře), jehož hostitelem je instituce (viz např. DSpace na VŠB-TUO ) nebo vědní obor. Autor publikuje svůj článek tradičním způsobem a uloží autorskou verzi článku do otevřeného repozitáře v závislosti na politice vydavatele (tzv. auto-archivace).
  2. Zlatá cesta otevřeného přístupu
    Druhou je publikování v odborných recenzovaných časopisech s otevřeným přístupem, kdy autor zaplatí poplatek (tzv. article processing charges, APC) za zveřejnění svého článku v otevřeně přístupném časopisu nebo v časopisu, který nabízí možnost otevřeného přístupu (tzv. hybridní časopis).

Slovníček:

preprint - verze článku před recenzním řízením. V elektronické podobě bývá spolu s postprintem označován souhrnným pojmem e-print.

postprint - verze článku po recenzním řízení a zapracování změn autorem článku. Jde o verzi článku, která je připravena k vydání v časopisu, ovšem bez formátování pro tisk.


© 2018 VŠB-TU Ostrava