Open Access Week - 5. den

Nové služby repozitáře DSpace VŠB-TUO

V repozitáři DSpace VŠB-TUO, v kolekci Publikační činnosti VŠB-TUO funguje nový doplněk – zobrazování počtu citací článku v databázi Scopus.

Dalším rozšířením bude napojení na databázi Web of Science (zobrazení počtu citací článku) a Journal Citation Reports (pro zobrazení impakt faktoru časopisu).

Chystá se také napojení na databázi SHERPA/ROMEO, která obsahuje záznamy vydavatelů a jejich postoj k ukládání článků do repozitářů. V záznamu článků se bude zobrazovat informace, jestli vydavatel umožňuje uložit plný text článku a jakou verzi článku do repozitáře.


© 2018 VŠB-TU Ostrava