Jsme připraveni na budoucnost? Globální inovace v reálném světě.

Druhé z diskuzních setkání v rámci cyklu "Manažeři našim studentům".

Termín: 10. dubna 2013, 14h
Místo: Ekonomická fakulta, E115

Záznam přednášky


© 2019 VŠB-TU Ostrava