Jak volební systém ovlivňuje ekonomiku ČR

Přednáší: Pavel Kohout

Termín: 22. května 2013, 10:45h
Místo: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava, E115

Záznam přednášky


© 2019 VŠB-TU Ostrava