Úvod do studia 2013

Úvodní přednáška pro studenty 1. ročníků.

Termín: 17. září 2013
Místo: Kino Vesmír


© 2019 VŠB-TU Ostrava