Nová metodika hodnocení výsledků vědy a výzkumu

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Termín: 14.11. 2013
Místo: Nová aula NA1, Ostrava Poruba 


© 2019 VŠB-TU Ostrava